TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN KẾT HỢP NĂM 2019 HÌNH THỨC: XÉT TUYỂN KẾT HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT VÀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ