Liên hệ.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Tầng 2 - Nhà A - ĐH Ngoại thương - 91 Phố Chùa Láng
Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
P: (024) 32 595158. Các số máy lẻ: 202, 205, 207
Support: qldt@ftu.edu.vn
Trần Đắc Lộc: cotinh@gmail.com