ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Phương thức xét tuyển kết hợp

1.1.Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

- Có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 7,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên.

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6,5 trở lên, hoặc TOEFL PBT 550 trở lên, hoặc TOEFL iBT 79 trở lên, hoặc giải ba quốc gia môn Tiếng Anh trở lên và có tổng điểm 02 (hai) môn thi THPTQG  năm 2018 (không bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) trong tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) đạt từ 15 điểm trở lên.

(Nhà trường sẽ kiểm tra Học bạ bản gốc và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển)

1.2. Các chương trình áp dụng theo phương thức xét tuyển kết hợp, mã xét tuyển, chỉ tiêu

- Các chương trình áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp: Áp dụng với các chương trình hệ chính quy giảng dạy bằng tiếng Anh bao gồm chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, chương trình chuyên ngành Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, chương trình chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Tên ngành, chuyên ngành

Mã xét tuyển

Chỉ tiêu

  1. CƠ SỞ HÀ NỘI

 

510

1.    Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

 

 

Chương trình tiên tiến

TT1

70

Chương trình chất lượng cao

CLC1

90

2.     Ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế

 

 

Chương trình chất lượng cao

CLC2

50

3.     Ngành Kinh doanh quốc tế

 

 

Chương trình kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

CLC3

40

Chương trình Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

CLC4

50

4.    Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

 

 

Chương trình tiên tiến

TT2

70

Chương trình chất lượng cao

CLC5

50

5.     Ngành Tài chính-Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế

 

 

Chương trình chất lượng cao

CLC6

50

6.     Ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán

 

 

Chương trình Kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

CLC7

40

  1. CƠ SỞ II – TP HỒ CHÍ MINH

 

270

1.    Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

 

 

Chương trình chất lượng cao

CLC8

120

2.    Ngành Kinh doanh quốc tế

 

 

Chương trình Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

CLC9

50

3.     Ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

 

 

Chương trình chất lượng cao

CLC10

50

4.     Ngành Tài chính-Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế

 

 

Chương trình chất lượng cao

CLC11

50

TỔNG CHỈ TIÊU

 

780

 

1.3. Phương thức xét tuyển

          -Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp: Từ ngày 11 tháng 07 năm 2018 đến 17h00 ngày 18 tháng 07 năm 2018

- Căn cứ xác định điểm trúng tuyển: xác định trúng tuyển căn cứ trên nguyện vọng đăng ký vào các chương trình trên của thí sinh và các tiêu chí đánh giá hồ sơ xét tuyển bao gồm điểm tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế được quy đổi và tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG năm 2018 trong các tổ hợp môn xét tuyển của trường (trong đó có môn Toán và một môn khác không phải là Ngoại ngữ) và ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có). Cụ thể theo bảng quy đổi sau:

 

Bảng quy điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thang điểm 10

STT

Trình độ Tiếng Anh

Quy đổi điểm chứng chỉ tiếng anh quốc tế theo thang điểm 10

IELTS

TOEFL PBT

TOEFL iBT

1

6,5

550-580

79-92

9,25

  2

7,0

583-607

93-101

9,50

3

7,5

610-633

102-109

9,75

4

8,0-9,0

637-677

110-120

10,00

 

 

- Công thức tính điểm xét tuyển:

 * Điểm xét tuyển phương thức kết hợp = Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế + Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn khác không phải Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển của Trường (Môn Vật lý hoặc Hóa học hoặc Ngữ văn) + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên khác (nếu có).

- Tiêu chí phụ của phương thức xét tuyển kết hợp: Trong trường hợp tại ngưỡng điểm đánh giá hồ sơ xác định trúng tuyển của từng chương trình đào tạo, số thí sinh nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại, nhà trường sử dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung của điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12.

- Ghi chú: Đối với các thí sinh được giải từ giải ba quốc gia môn tiếng Anh trở lên đáp ứng đủ điều kiện xét tuyển trong mục 1.1 ở trên sẽ được hưởng chế độ ưu tiên xét tuyển tại mục 1.5 của thông báo này.

1.4. Mức điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực phương thức kết hợp

- Mức điểm ưu tiên được áp dụng cho tổng điểm xét tuyển được xác định trên đây.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai năm) điểm.

1.5. Ưu tiên xét tuyển phương thức kết hợp

Thực hiện Quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 sửa đổi tên và bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Quyết định số 516/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 30/03/2018 về quy định xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương. Cụ thể như sau:

1.5.1. Đối tượng ưu tiên xét tuyển và chế độ ưu tiên xét tuyển trong phương thức kết hợp

          Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng đủ các điều kiện xét tuyển trong mục 1.1 ở trên sẽ được xét trúng tuyển vào các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình định hướng nghề nghiệp theo đăng ký :

  1. a. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của thí sinh (Toán/Tin, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung và Tiếng Nhật), tốt nghiệp THPT năm 2018.
  2. b. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, tốt nghiệp THPT năm 2018, nội dung đề tài được Hội đồng tuyển sinh đánh giá là phù hợp với môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của thí sinh.

1.5.2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển phương thức kết hợp:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu download từ Website http://tuyensinh.ftu.edu.vn/)

- Bản sao hợp lệ: giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoặc giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia (Thí sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia phải nộp kèm bản thuyết minh tóm tắt nội dung đề tài trên 1 trang A4).

- Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ Tiếng Anh, Chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

1.5.3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển phương thức kết hợp :

- Thí sinh gửi hồ sơ về trường Đại học Ngoại thương từ 11/07/2018 đến 17h00 ngày 18/07/2018.

- Thời gian thông báo kết quả ưu tiên xét tuyển: ngày 20/07/2018.

- Thí sinh xác nhận nhập học (Giấy chứng nhận kết quả thi (CNKQT) THPT quốc gia năm 2018-bản gốc): Từ ngày 21/07/2018 đến ngày 22/07/2018

 1.6. Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển, thông báo kết quả xét tuyển phương thức kết hợp và nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (xác nhận nhập học)

          - Các bước thực hiện nộp hồ sơ:

          Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến phương thức kết hợp trên website http://tuyensinh.ftu.edu.vn/ của Nhà trường và in kết quả đăng ký phương thức kết hợp.

          Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gồm có Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Bản sao công chứng), Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (Bản sao công chứng), bản kết quả đăng ký phương thức kết hợp và các giấy tờ ưu tiên khu vực ,đối tượng (nếu có).

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ bằng đường bưu điện trước 17h00 ngày 18/07/2018 cụ thể như sau:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cơ sở Hà Nội nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Cơ sở II-TP Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tại Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Phòng 106, dãy nhà A, số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

    - Công bố kết quả xét tuyển: Trường công bố kết quả trúng tuyển phương thức kết hợp trên bảng tin và cổng thông tin điện tử của Trường trước 17h00 ngày 20/07/2018.       

    - Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (xác nhận nhập học): Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi (CNKQT) bản gốc và nhận Giấy báo trúng tuyển từ ngày 21/07/2018 đến 17h00 ngày 22/07/2018. Cụ thể:

Thí sinh trúng tuyển tại Cơ sở Hà Nội nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc và nhận Giấy báo trúng tuyển tại Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương. Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A, 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Thí sinh trúng tuyển tại Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc và nhận Giấy báo trúng tuyển tại Ban Quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ : Phòng 106, dãy nhà A, số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

     - Một số lưu ý:

+ Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc và nhận giấy Báo trúng tuyển trực tiếp tại Trường cần mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, thẻ dự thi THPT quốc gia để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.

+ Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc bằng đường bưu điện trước 17h ngày 22/07/2018 (tính theo dấu bưu điện) cần gửi kèm theo 01 phong bì dán tem và ghi đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại của thí sinh tại nội dung người nhận để Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện.

Bắt đầu đăng ký »